Notifikované produkty Herboplanet

UVÁDZANIE NEOZNÁMENÝCH POTRAVINOVÝCH DOPLNKOV NA TRH JE ZAKÁZANÉ

Základnou vecou pre zaistenie bezpečnosti ľudí užívajúcich doplnky stravy je, že tieto boli riadne upovedomené ministerstvu zdravotníctva, ktoré im po ich vyhodnotení, v prípade schválenia, pridelí kód zaručujúci notifikáciu a regulárnosť produktu.

Kliknutím na tlačidlo nižšie budete môcť vidieť všetky doplnky stravy Herboplanet riadne schválené talianskym ministerstvom zdravotníctva dňa 06.01.2020.

Niekoľko doplnkov Herboplanet je oznámených aj v iných európskych krajinách, ako je Francúzsko, Španielsko, Belgicko, Luxembursko atď.

Via Rovescio, 165 - 47522 Cesena FC

+39 0547 353358

info@herboplanet.eu